Velkommen til Årnesveien barnehage!

Årnesveien barnehage var høsten -14 på flyttefot fra lokalene i Årnesveien 17 til Amtmann Worsøes gt 30 - de tidligere lokalene til Nedre Rønvik helsebygg. Her skal vi være frem til en ny 6-avdelings barnehage ferdigstilles på tomta i Årnesveien 17, ved årsskifte 2015/2016.

Adressen er idag: Amtmann Worsøes gt 30 - 8012 Bodø. Et steinkast fra "gammelbarnehagen"; det må og nevnes at Rønvik skole ligger midt mellom disse to bygningene.

Følgende opplysninger gjelder også i f h t vårt nye tilholdssted:

Årnesveien barnehage ligger i bydelen Rønvik, ca 2,5 km fra Bodø sentrum – retning nord. Vi har nå 52 plasser for barn i alderen 1 – 6 år, fordelt på 2 avdelinger, slik:

- ei avdeling/Ole Brumm for 13 barn i alderen 1 - 3 år og 4 voksne

- ei avdeling/Trollstua for 26 barn i alderen 3 - 6 år og 4 voksne

I Årnesveien barnehage vil vi gi barna en trygg og god barnehagedag, der barna har gode venner og trygge, stabile voksne rundt seg. Alle barna skal bli sett og tatt godt imot hver dag.

Vårt motto er «Ei hand å holde i». Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør at barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, lek, læring og utvikling av vennskap.

Et barns barnehageløp skal gi barna gode minner, opplevelser, erfaringer og læring som de skal ta med seg videre i livet. Det er personalets ansvar å sørge for at læringen, minnene og opplevelsene blir best mulig.

 

Vil nevne at når nybarnehagen står klar, så vil vi dele lokalene med barn og voksne i Kirkhaugen barnehage. Vi ser frem til å samarbeide med dem om å gi barn og foreldre et godt og utviklende barnehagetilbud - i nye barnehagelokaler.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole