Du er her:

Ansatte

Barnehageåret 14/15 er personalgruppa som følger:

Styrer:                        Sigrid Antonsen

 

Avdeling Trollstua 3 – 6 år:

Pedagogisk leder:       Brita Sørås

Fagarbeider:               June Værnes

Fagarbeider:               Nina L Olsen

Assistent:                    Line Pedersen, 50 % stilling

Førskolelærer:            Silje Klingan, 50 % stilling

Praksisplass NAV:       Odd Andre Nilsen, 3 dgr/uka

 

Avdeling Ole Brumm 1 – 3 år

Pedagogisk leder:       Nina Hvidsten Hoff

Fagarbeider:               Renate Davies

Assistent:                    Trine Brattli, 50 % stilling

Assistent:                    Bente Borlaug, 50 % stilling

Fagarbeider:               Anne Esjeholm,50 % stilling

Førskolelærer:            Silje Klingan, 50 % stilling