Du er her:

Avdeling Ole Brumm

Ole Brumm er en avdeling med 13 barn fra 1 - 3 år samt 4 voksne.

Vi legger tilrette for trivsel, lek i grupper og sosialt samspill. Vi voksne er genuint opptatt av å ivareta tryggheten til hvert enkelt barn; vi skal opptre som en trygg base for barnegruppen. Målet er å leve oss inn i hvert enkelt barn, hjelpe og støtte dem i det som er artig - og vanskelig. Vi trives best sammen når vi kan kose oss med sang, bevegelse, glede og humor.

Avdelingen legger også stor vekt på det å være ute, vi har to faste turdager i uken. Den ene dagen er hele barnegruppen på tur i nærmiljøet. Den andre dagen er det 2-åringene som går på tur i gruppe. Ellers i uken tar vi ofte spontane turer ut av barnehagen. Utetiden vår er fra kl 09.00 - 1030. Vi går gjerne ut på ettermiddagen også. Da kan barna ofte være ute til vi stenger kl 16.30.

Vi har faste referansepunkt som vi besøker ofte. Disse er Holstveien lekeplass, Ekornskogen og området rundt den gamle Lærerskolen.